Mapy Stogów

Stogi na mapach

1. Jedna z najstarszych map (1769 r.) miejscowości Stogi zawarta w publikacji Güntera Grüneberga pt. Wandlungen im Landschaftsbild der Danziger Nehrung. Auf Grund eines Vergleichs der historischen Karten. Danzig 1933.

Przedstawia 2 ośrodki miejscowości, najstarszy - nad rzeką Wisłą i późniejszy - na zachód od Pustego Stawu. Stały się one podwalinami dzisiejszej dzielnicy.
Źródło: Pomorska Biblioteka Cyfrowa.