Aktualności

 

  CODZIENNOŚĆ w  BIBLIOTECE SPOŁECZNEJ - OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
  Świetlica dziecięca : książki, czasopisma, szachy, gry planszowe i ruchowe, bilard, mikrofon, internet, druk, ksero, skan, pianino.
Dzień tygodnia ZAJĘCIA CYKLICZNE
Poniedziałek  
 15:00 - 17:00 - Zajęcia plastyczne CAS (dostępne dla wszystkich okolicznych dzieci)
 16:00 - 17:30 - Szkółka fletu
 17.15 - 19:00 - Kurs mówionego języka angielskiego dla młodzieży
 18:00 - 20:00 - Piosenkę zanućmy społem... Kiedy razem się zbierzemy/Koncerty.
Wtorek  15:00 - 17:00 - Szkółka fortepianu dla dzieci
 16:00 - 17:30 - Szkółka fletu
 18:00 - 19:00 - CZYTANIA PO POLSKU - z ruskojęzycznymi uczymy się czytać po polsku
Środa  15:00 - 17:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci - kontynuacja zajęć "Wymyślaj z nami świat kolorami"
 16:00 - 17:30 - Szkółka fletu
 17.15 - 19:00 - Kurs mówionego języka angielskiego dla młodzieży
Czwartek  15:00 - 17:00 - Zajęcia dla dzieci z Panem Profesorem - Zabawy przyjemne i pożyteczne 
 15:00 - 17:00 - Szkółka fortepianu dla dzieci
 18:00 - 19.30 - Wieczory czwartkowe (spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentacje dorobku artystycznego, problematyka społeczna).
Piątek  14:00 - 16:00 - 18:00 - ROBOTYKA CAS (dostępne dla wszystkich okolicznych dzieci)
 16:00 - 17:30 - Szkółka fletu
 18:00 - 19:00 - Koncerty/Piątki Muzyczne.
Sobota  9:00 - 14:00 - Świetlica dziecięca zaprasza.
 14:00 - 15:00 - Prawnik radzi... 
 
Dzień miesiąca IMPREZY
 

Bieżące informacje dot. wydarzeń oraz publicystyka bieżąca na Facebook:
https://www.facebook.com/biblioteka.spoleczna

18.12. wt. 17:00  biblArt 14 - Podsumowanie II półrocza . Wernisaż wystawy prac dzieci, koncert   foretepianowy oraz koncert zespółu Fletynki+ (463 koncert 84/2018r.)
21.12. pt. 18:00 Przedświąteczny koncert - Zuzanna Wężyk, Jungwon Kim,Alicja Stawicka, Robert Stancel.(464 koncert 85/2018r.)