Kontakt i dane

Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”
organizacja pożytku publicznego
Biblioteka Społeczna


ul. Hoża 14
80-628 Gdańsk
Tel. 58 303 37 96


www.bibliotekapp.pl
KRS 0000174908
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku
REGON 193100051   NIP 586-214-98-14
PKO Bank Polski S.A. O/IV w Gdańsku 65 1020 1811 0000 0002 0119 8613