Projekty

Lista projektów Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze”, które otrzymały dofinansowanie Urzędu Miejskiego w Gdańsku:
 
- 20.07.2009-31.12.2009 - Biblioteka Społeczna miejscem aktywności gdańszczan
- 15.03.2010-31.12.2010 - Biblioteka Społeczna miejscem aktywności społecznej gdańszczan
- 21.10.2010-31.12.2010 - Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne w Bibliotece Społecznej
- 03.03.2011-31.12.2011 - Biblioteka Społeczna – Z kulturą za Pan Brat
- 21.03.2011-31.12.2011 - Biblioteka Społeczna – Przyjazny Dom Sąsiedzki
- 11.04.2011-19.11.2011 - Żyjmy z sensem
- 07.06.2011-15.08.2011 - Autorski program zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży Biblioteki Społecznej Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze
- 10.10.2011-15.12.2011 - Zajęcia muzyczne i komputerowe w Bibliotece Społecznej
- 26.01.2012-31.12.2012 - Biblioteka Społeczna – Domem sąsiedzkim na Stogach
- 01.02.2012-31.12.2012 - Kultura tworzy społeczeństwo - społeczeństwo tworzy kulturę
- 19.02.2013-31.12.2013 - Biblioteka Społeczna – Domem sąsiedzkim na Stogach
- 24.09.2013-21.12.2013 - Dodatkowe zajęcia w Bibliotece Społecznej
- 09.01.2014-31.12.2014 - Biblioteka Społeczna – Domem sąsiedzkim na Stogach
- 26.06.2014-31.08.2014 - Kiełki 4
- 01.01.2015-31.12.2015 - Biblioteka Społeczna – Domem sąsiedzkim na Stogach
- 26.02.2015-31.12.2015 - Kiedy razem się zbierzemy
- 14.12.2015-31.12.2015 - Mikołajki w Bibliotece Społecznej
- 01.01.2016-31.12.2016 - Biblioteka Społeczna – Domem sąsiedzkim na Stogach
- 08.03.2016-13.12.2016 - Sztuka rozwija dzieci
- 08.03.2016-19.12.2016 - Kiedy razem się zbierzemy
- 11.03.2016-31.03.2016 - Graj skrzypku, graj
- 01.07.2016-31.07.2016 - Kiełki 6 (warsztaty artystyczne dla dzieci)
- 01.08.2016-31.08.2016 - Kiełki 6 (zajęcia komputerowe dla dzieci)
- 19.01.2017-31.12.2019 - Biblioteka Społeczna - domem sąsiedzkim na Stogach
- 13.03.2017-18.12.2017 - Piosenkę zanućmy społem 2017 - wspólne śpiewania seniorów
- 15.03.2017-31.12.2017 - Paideia na Stogach - zajęcia z fletem i plastyka dla dzieci