Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Przyjazne Pomorze" 
/Stan po Walnym Zebraniu z dnia 23.05.2017/

Nazwisko
Funkcja
Jan Urbanik
Prezes Stowarzyszenia
Maciej Niechwiadowicz
Członek Zarządu
Janina Jaśkiewicz
Sekretarz
Alicja Zawistowska                                                      Członek Zarządu
Katarzyna Markiewicz                                                 Członek Zarządu
Gabriela Kosicka
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Barbara Garczyńska
Członek Komisji Rewizyjnej
Joanna Szulc
Członek Komisji Rewizyjnej