CODZIENNOŚĆ w  BIBLIOTECE SPOŁECZNEJ - OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
  Świetlica dziecięca : książki, czasopisma, szachy, gry planszowe i ruchowe, bilard, mikrofon, internet, druk, ksero, skan, pianino.
Dzień tygodnia ZAJĘCIA CYKLICZNE
Poniedziałek  10:00 - 11:00 - Klub Mam z Maluchami. Przyszłe Mamy zapraszamy również.
 18:00 - 20:00 - Piosenkę zanućmy społem... Kiedy razem się zbierzemy/Koncerty.
Środa  15:00 - 17:00 - Zajęcia plastyczne dla dzieci - "Wymyślaj z nami świat kolorami" - zaczynamy 20 września .
Czwartek  15:00 - 17:00 - Zajęcia dla dzieci z Panem Profesorem - Zabawy przyjemne i pożyteczne
 18:00 - 19.30 - Wieczory czwartkowe (spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentacje dorobku artystycznego, problematyka społeczna).
Piątek  10:00 - 10:00 - Klub Mam z Maluchami. Przyszłe Mamy zapraszamy również.
 18:00 - 19:00 - Koncerty/Piątki Muzyczne.
Sobota  9:00 - 14:00 - Świetlica dziecięca zaprasza.
 14:00 - 15:00 - Prawnik radzi...
Dzień miesiąca IMPREZY
18:00

Bieżące informacje dot. wydarzeń oraz publicystyka bieżąca na Facebook:
https://www.facebook.com/biblioteka.spoleczna

15.09 - pt 18:00  Alena Iwańczuk - skrzypce, Dominika Glapiak-Piłasiewicz - fortepian 
20.09 - śr 17:00 Zapraszamy na spotkanie rodziców i opiekunów  dzieci ze Stogów i okolicy.Uruchamiamy od października zajęcia Rytm-Ruch-Śpiew-Instrument. We wrzesieniu bezpłatne zajęcia testowe, informacja na miejscu.Więcej szczegółów, po wyjaśnieniu spraw, na zebraniu.
21.09- czw 18:00  Czwartkowy wieczór z Panią Ewa Kuczkowską ,,Sztuka Renesansu"
22.09 pt - 18:00 Natalia Egielman- koncert ,, Z fletem przez wieki"
28.09 czw - 18:00  ,,7 nawyków skutecznego działania." Maciej Niechwiadowicz zachęca do przeczytania.