Sprawozdanie z akcji odpisu 1% 2010

KOMUNIKAT ZA ROK 2010
 
Stowarzyszenie "Przyjazne Pomorze" serdecznie dziękuje za przekazanie 1% odpisu podczas rozliczania z podatków za rok 2009. Dzięki Państwu wsparciu, jak i życzliwemu zainteresowaniu, pozyskaliśmy kwotę zł 1628,40 (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia osiem zł czterdzieści groszy). Otrzymane środki przeznaczamy na realizację celów statutowych, w tym na utrzymanie Biblioteki Społecznej.