Sprawozdanie z akcji odpisu 1% 2011

KOMUNIKAT ZA ROK 2011
 
Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” serdecznie dziękuje za przekazanie 1% odpisu podczas rozliczania się z podatków za 2010 rok. Dzięki Państwa wsparciu, jak i życzliwemu zainteresowaniu, pozyskaliśmy kwotę zł 4258,30 zł (słownie cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem zł trzydzieści gr). Otrzymane środki przeznaczamy na cele statutowe, w tym na utrzymanie Biblioteki Społecznej.