Sprawozdanie z akcji odpisu 1% 2012

KOMUNIKAT ZA ROK 2012
 
Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” serdecznie dziękuje za przekazanie 1% odpisu podczas rozliczania się z podatków za 2011 rok. Dzięki Państwa wsparciu, jak i życzliwemu zainteresowaniu, pozyskaliśmy kwotę zł 4277,67 zł (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem zł sześćdziesiąt siedem gr). Otrzymane środki przeznaczamy na cele statutowe, w tym na utrzymanie Biblioteki Społecznej.