Sprawozdanie z akcji odpisu 1% 2013

KOMUNIKAT ZA ROK 2013
 
Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” serdecznie dziękuje za przekazanie 1% odpisu podczas rozliczania się z podatków za 2012 rok. Dzięki Państwa wsparciu, jak i życzliwemu zainteresowaniu, pozyskaliśmy kwotę zł 3605,20 zł (słownie: trzy tysiące sześćset pięć zł dwadzieścia gr). Otrzymane środki przeznaczyliśmy na cele statutowe Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze” (w tym – budowa sieci komputerowo-telefonicznej w świetlicy Biblioteki Społecznej).