Sprawozdanie z akcji odpisu 1% 2014

KOMUNIKAT ZA ROK 2014
 
Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” serdecznie dziękuje za przekazanie 1% odpisu podczas rozliczania się z podatków za 2013 rok. Dzięki Państwa wsparciu, jak i życzliwemu zainteresowaniu, pozyskaliśmy kwotę zł 4640,90 zł (słownie: cztery tysiące sześćset czterdzieści zł dziewięćdziesiąt gr). Otrzymane środki przeznaczyliśmy na cele statutowe Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze” (zatrudnienie osoby prowadzącej zajęcia dla dzieci i prenumerata czasopism).