Sprawozdanie z akcji odpisu 1% 2015

KOMUNIKAT ZA ROK 2015

Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” serdecznie dziękuje za przekazanie 1% odpisu podczas rozliczania się z podatków za 2014 rok. Dzięki Państwa wsparciu, jak i życzliwemu zainteresowaniu, pozyskaliśmy kwotę zł 4 793,40 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy zł czterdzieści gr). Otrzymane środki przeznaczyliśmy na cele statutowe Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze” (dofinansowanie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia plastyczne dla dzieci, w tym lipcowych warsztatów artystycznych "Kiełki 5").