Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2010

Gdańsk, dn. 4.10.2010 r.
 
SPRAWOZDANIE
 
z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniach od 1.10.2009 do 30.09.2010
przez Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”.
 
1. Nazwa i siedziba instytucji, która przeprowadziła zbiórkę: Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”, 80-628 Gdańsk, ul. Hoża 14.
2.  Nazwa władzy (organu administracji), która udzieliło pozwolenie: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Data i nr pozwolenia: Pozwolenie nr WSO.VII.5022/18/09/JZ z dnia 14.09.2009 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie w terminie od dnia 01 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r. zbiórki publicznej na terenie miasta Gdańska z przeznaczeniem wyników zbiórki na działalność statutową.
3. Suma zebranych ofiar wg rejestrów:
Łącznie w ramach prowadzonej zbiórki publicznej zebrano 3 321,36 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden zł 36/100). Dowodem są protokoły otwarcia skarbony stacjonarnej.
Uwaga: Nie wydrukowano i zrezygnowano ze sprzedaży „cegiełek” wartościowych o nominałach 10, 20, 50, 100, 1000 złotych
Zbiórkę oparliśmy na darach książkowych, które mieszkańcy Stogów czy nawet dalszych dzielnic przywozili nam, by ich nie wyrzucać na makulaturę. Książki te ustawiliśmy na stołach przed biblioteką  z informacją, że skarbonka jest w bibliotece i że prosimy o wsparcie. Książki nie były liczone, zdarzały się przypadki, że znikało po kilkadziesiąt centymetrów książek na raz...
Na inne formy przeprowadzenia zbiórki publicznej nie mogliśmy sobie pozwolić, bo całe siły trzeba było przeznaczyć na kontrolę nad dziećmi, które gościliśmy po kilkadziesiąt dziennie (do 1 października br. 5500 odwiedzin).

 
4. Wykaz kosztów przeprowadzenia zbiórki:
a. zakup znaków skarbowych w kwocie 82,00 (słownie: osiemdziesiąt dwa złote).
5. Przedstawienie podziału czystego dochodu ze zbiórki  (w kwocie 3239,36 zł):
Cel, na który został przeznaczony dochód: Utrzymanie lokalu Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze” – kwota 3245,47 zł.
6. Informację o wynikach zbiórki publicznej podaliśmy do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie informacji w witrynie internetowej Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze”.