Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2015

SPRAWOZDANIE

z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniach od 2.12.2014 r. do 31.12.2015 r.
przez
Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”
pod nazwą
Tyle jesteśmy warci, ile możemy ofiarować innym”

1. Nazwa i siedziba instytucji, która przeprowadza zbiórkę: Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”, 80-628 Gdańsk, ul. Hoża 14.

2. Nazwa władzy (organu administracji), która udzieliło pozwolenie: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Data i nr zbiórki 2014/1732/OR z dnia 2014-12-02 na przeprowadzenie w terminie od dnia 2 grudnia 2014 r. permanentnej zbiórki publicznej na terenie Polski z przeznaczeniem wyników zbiórki na przetrwanie Biblioteki Społecznej Stowarzyszenia „Przyjazne Pomorze”.

3. Suma zebranych ofiar wg rejestrów:

Łącznie w ramach prowadzonej zbiórki publicznej zebrano 10024,80 PLN (słownie: dziesięć tysięcy dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt groszy). Potwierdzeniem są protokoły otwarcia skarbony stacjonarnej.

4. Wykaz kosztów przeprowadzenia zbiórki: – 0 PLN

5. Przedstawienie podziału czystego dochodu ze zbiórki (w kwocie PLN): 10024,80

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, KULTURY I SZTUKI, EDUKACJI PROWADZIMY W BIBLIOTECE SPOŁECZNEJ. WIĘKSZOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZAMY NA JEJ UTRZYMANIE.

Utrzymanie i eksploatacja Biblioteki Społecznej (media, ubezpieczenie lokalu, art. gosp. i środki czystości, art. biurowe i plastyczne, znaczki, art. komputerowe)

4260,54 PLN

Prenumerata czasopism dla użytkowników Biblioteki Społecznej i art. muzyczny

1334,00 PLN

Wyposażenie Biblioteki Społecznej (regały)

2460,00 PLN

Wynagrodzenie prowadzącej zajęcia plastyczne dla dzieci

 

1970,26 PLN